14.04.21 | 16:54

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Προχωρά η αποκατάσταση της περιοχής του «ΞΕΝΙΑ»
01.08.13 | 11:27

Προχωρά η αποκατάσταση της περιοχής του ΞΕΝΙΑ

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση – στερέωση Τρίχινου Γεφυριού» μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του ανάδοχου, συνολικού ποσού 244.943,16 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συνεχίζεται η υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής, για συνολική αναβάθμιση της περιοχής της Κρύας, καθώς σύντομα ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του ΞΕΝΙΑ, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και το έργο αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού του ποταμού Έρκυνα, το οποίο θα αναδείξει, τόσο το ίδιο το ποτάμι, όσο και τα παρακείμενα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση των έργων οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής της Κρύας θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη μοναδική ομορφιά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.    

Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,26% και υποχρέωση του αναδόχου είναι η ολοκλήρωση του έργου να πραγματοποιηθεί εντός διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι σε εννέα μήνες, ενώ μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε μηνών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ