04.07.20 | 23:51

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προθεσμία για την διάθεση οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ - Οι υπόχρεοι
05.03.18 | 18:23

Προθεσμία για την διάθεση οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ - Οι υπόχρεοι

Mέχρι την 31η Μαρτίου 2018 θα πρέπει να έχουν διαθέσει τα οικονομικά στοιχεία τους, Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4483/2017 (107Α΄) έχουν καθοριστεί ως υπόχρεοι φορείς για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ:

  • οι δήμοι και οι περιφέρειες,
  • τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων (εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών),
  • οι σύνδεσμοι ΟΤΑ,
  • οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, δηλαδή οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών), οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες ΟΤΑ και, εν γένει, οι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών των κεφαλαίων του 10ου Μέρους του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
  • οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης του ν. 1069/1980,
  • η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών.

 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ