16.11.18 | 09:13

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από προσυμβατικό έλεγχο τα μεγάλα έργα του υπουργείου Υποδομών
04.12.17 | 15:16

Από προσυμβατικό έλεγχο τα μεγάλα έργα του υπουργείου Υποδομών

Ρύθμιση με αναδρομική ισχύ φέρνει η κυβέρνηση σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για οικονομικό αντικείμενο στις 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του epoli.gr πρόκειται για επέκταση της ρύθμισης του Ν. 4254/2014, ώστε σε αυτή να υπάγονται και οι συμβάσεις μεγάλων έργων που εκτελούνται από το υπουργείο Υποδομών και να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα.

Η προσθήκη στον Ν. 4129/2013 ήρθε με νέα ρύθμιση με υπογράφοντες τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Στ. Κοντόνη και Υποδομών, Χρ. Σπίρτζη. Έτσι, ορίζεται ότι “ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνήφθησαν από την 7.4.2014 μέχρι και 15.2.2017, χωρίς την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πριν την σύναψή τους, παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους, εφ’ όσον δεν ανακλήθηκαν από τη Διοίκηση ή δεν ακυρώθηκαν με δικαστική απόφαση”.

Σκοπός της ρύθμισης είναι “η απρόσκοπτη εκτέλεση και η δημοσιονομική τακτοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων, που απορρέουν από συμβάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνήφθησαν από την 7.4.2014 μέχρι και 15.2.2017”.

Επί της ουσίας, η ρύθμιση ήρθε για να λύσει την διαδικασία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και εκκαθάρισης των συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών, για τις οποίες “αν και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και προβλέψεις, τυχόν εξέλειπε το επιπλέον τυπικό στοιχείο του προηγούμενου ελέγχου νομιμότητας όχι όμως του προσυμβατικού ελέγχου, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία”. Οπότε, θα μπορούν να περαιωθούν και να παραληφθούν έργα, για τα οποία υπήρχε αδυναμία εκκαθάρισης των συγκεκριμένων εργολαβιών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ