24.01.21 | 12:23

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το προσχέδιο του ν/σ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για την Αυτοδιοίκηση
23.05.16 | 18:46

Το προσχέδιο του ν/σ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για την Αυτοδιοίκηση

Ολόκληρο το προσχέδιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που ρυθμίζει θέματα Ο.Τ.Α., παρουσιάζει, πρώτο και αποκλειστικά, το epoli.gr.

To 70σέλιδο προσχέδιο, χωρίζεται σε 7 Κεφάλαια και 150 Άρθρα, όπου ορίζονται: 

- Κεφάλαιο Πρώτο: Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α.

- Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, προσωπικού Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων.

- Κεφάλαιο Τρίτο: Θέματα οικονομικής λειτουργίας, εσόδων και λειτουργίας Ο.Τ.Α.

- Κεφάλαιο Τέταρτο: Ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Κεφάλαιο Πέμπτο: Ρυθμίσεις θεμάτων των εκλογικής διαδικασίας.

- Κεφάλαιο Έκτο: Προσαρμογή των διατάξεων του Ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων.

- Κεφάλαιο Έβδομο: Λοιπές διατάξεις. 

Επισυνάπτεται σε μορφή .pdf ολόκληρο το προσχέδιο του σχεδίου νόμου.

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ