25.08.19 | 21:38

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Προσωρινοί” OTA – H εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
06.06.18 | 16:24

Προσωρινοί OTA – H εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.

Σε συνέχεια της καταχώρισης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., των Πινάκων Κατάταξης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE), που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων, σήμερα, το Υπ. Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 και τους “προσωρινούς” των Ο.Τ.Α.

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ