02.06.20 | 22:02

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προσωρινή παραμονή για “παρατασιούχους” Καθαριότητας Δήμου
04.11.19 | 22:43

Προσωρινή παραμονή για παρατασιούχους Καθαριότητας Δήμου

Προσωρινή δικαίωση σήμερα για έντεκα συμβασιούχους - εργαζόμενους του Δήμου Κρωπίας οι οποίοι απασχολούνταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Κρωπίας να τους απασχολεί στη θέση που είχαν πριν τη λήξη των συμβάσεών τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 19η Φεβρουαρίου 2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ