24.10.20 | 07:10

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προσωρινή δικαστική δικαίωση για συμβασιούχους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
21.09.20 | 13:48

Προσωρινή δικαστική δικαίωση για συμβασιούχους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Προσωρινή δικαίωση για ένδεκα συμβασιούχους - εργαζόμενους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οι οποίοι απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας και στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

Σύμφωνα με το Δικηγορικό Γραφείο Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Μαρκοπούλου να τους απασχολεί στις θέσεις εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 15η Ιανουαρίου 2021.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ