24.10.20 | 07:14

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προσωρινή δικαστική δικαίωση για απολυμένη συμβασιούχο Δημοτικής Επιχείρησης
30.09.20 | 13:14

Προσωρινή δικαστική δικαίωση για απολυμένη συμβασιούχο Δημοτικής Επιχείρησης

Προσωρινή δικαίωση για μία εργαζόμενη - συμβασιούχο της Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς, η οποία απασχολούνταν στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τις 17/8/2020, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η τελευταία σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε σήμερα το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζόμενης, υποχρεώνοντας το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς" να την απασχολεί στη θέση εργασίας που κατείχε πριν την απόλυσή της, καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 9η Φεβρουαρίου 2021.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο «Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ