10.04.20 | 22:17

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωρινά αποτελέσματα 1Κ Τ.Ε.: Ορθή επανάληψη από το ΑΣΕΠ
21.02.20 | 11:05

Προσωρινά αποτελέσματα 1Κ Τ.Ε.: Ορθή επανάληψη από το ΑΣΕΠ

Σήμερα, εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων. [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 21 Φεβρουαρίου 2020 έως και την πάροδο της 3ης   Μαρτίου 2020, ημέρας Τρίτης.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ