15.06.21 | 18:30

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσωπικό ζητούν Περιφέρειες, Δημόσιο, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Νοσοκομεία [Προκηρύξεις]
14.05.21 | 13:47

Προσωπικό ζητούν Περιφέρειες, Δημόσιο, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Νοσοκομεία [Προκηρύξεις]

Συνεχίζονται οι Προκηρύξεις του Δημοσίου, των ΟΤΑ και εταιρειών εποπτευόμενων από Υπουργεία, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Παρασκευή. [ΔΕΙΤΕ Διαβάστε επίσης]

Έτσι, το epoli.gr το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάζει 9 νέες Προκηρύξεις [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων:

 • ΠΕ Κτηνιάτρων: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων:

 • ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα:

 • ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ: Έως δώδεκα (12) μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και εν ελλείψει ΔΕ
 • ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Έως δώδεκα (12) μήνες, 1

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • TE Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Επόπτες Δημόσιας Υγείας): 8 μήνες

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας:

α) έξι μηνών (6) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) υδρονομέων για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο και

β) οκτώ (8) μηνών ενός (1) υδρονομέα/εργατοτεχνίτη ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου καθώς και τις γενικότερες τακτικές και έκτακτες ανάγκες του δικτύου και των σχετιζόμενων με αυτό εγκαταστάσεων του Οργανισμού μετά τη λήξη .της αρδευτικής περιόδου για δύο επιπλέον μήνες.

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΕΗ / ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δώδεκα (12) ατόμων:

 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ – ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων: 8 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 2 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμού & Οργάνων: 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΥΕ Εργάτες/-τριες: 1 άτομο, 8 μήνες

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΕΔΔΗΕ ΒΟΛΟΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δεκατριών (13) ατόμων:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 6 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 2 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 2 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων: 2 άτομα, 8 μήνες
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: 1 άτομο, 8 μήνες

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση υποέργου:

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου (5νθήμερη, 7ωρη απασχόληση), 1 άτομο
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση), 1
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση), 1

2. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση υποέργου:

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου (5νθήμερη, 7ωρη απασχόληση), 1 άτομο
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση), 1
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση), 1

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ / ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ ΒΟΛΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ