19.09.20 | 20:57

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωπικό ζητούν Δήμοι - Περιφέρειες [Προκηρύξεις με όλα τα στοιχεία]
03.06.20 | 12:51

Προσωπικό ζητούν Δήμοι - Περιφέρειες [Προκηρύξεις με όλα τα στοιχεία]

Προς κάλυψη αναγκών εποχικών ή παροδικών δακοκτονίας, ναυαγοσωστικής κ.ά., προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν με την έκδοση αντίστοιχων Προκηρύξεων (επισυνάπτονται) Περιφέρειες και Δήμοι

Συγκεκριμένα, 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

 

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρεις (03) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας του Δήμου, έτους 2020 και συγκεκριμένα: 14 εργάτες Κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών. Αιτήσεις έως 11/06/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, (επαναπροκήρυξη) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών {3} ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα ενός χειριστή μηχανήματος έργου ΟΜΑΔΑΣ A, ειδικότητας 2.3 - γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών για τον καθαρισμό της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων από κλαδιά δέντρων και θάμνων, για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2020 έως και 14 Οκτωβρίου 2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από ΟΤΑ, Εφορείες Αρχαιοτήτων [Προκηρύξεις]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ