20.10.20 | 21:18

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ζητούν Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία [Προκηρύξεις]
21.09.20 | 18:53

Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ζητούν Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία [Προκηρύξεις]

Μετά τις πρωινές (πατήστε ΕΔΩ) απόψε το epoli.gr παρουσιάζει νέες Προκηρύξεις Δήμων, Περιφερειών και Υπουργείων, συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ ή έργου προς κάλυψη αναγκών τους.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

Υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο έργου:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 2

Αιτήσεις έως 02/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Για τη λειτουργία του τμήματος σκακιού, της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και των Κ.Δ.Α.Π. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2020–2021, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, απαιτείται η πρόσληψη του απαραίτητου ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών (ΙΔΟΧ):

 • Δάσκαλος ΔΕ Σκακιού: 3

Αιτήσεις: 24/09 –07/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Υποέργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε ειδικότητα στον παρακάτω πίνακα:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες: Δύο (2) θέσεις, από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις ελαιογραφίες και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις ελαιογραφίες: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες: Πέντε (5) θέσεις, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης

Αιτήσεις: 22/09 – 28/09/2020.

 

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Υποέργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε ειδικότητα στον παρακάτω πίνακα:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες: Πέντε (5) θέσεις, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης

Αιτήσεις: 22/09 – 28/09/2020.

 

3. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Υποέργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται αντίστοιχα για κάθε ειδικότητα στον παρακάτω πίνακα:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες: Πέντε (5) θέσεις, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης

Αιτήσεις: 22/09 – 28/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συστηματική ανασκαφική έρευνα Ρωμαϊκής Έπαυλης στη θέση Κατουνίστρα Λουτρακίου, ΠΕ Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», το οποίο υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, ως ακολούθως:

 • ΤΕ Συντηρητής Έργων Τέχνης (Πρώην Ομάδας Α΄ ή Τομέα Α’) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων: 1, 3 μήνες
 • ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 4, 2 μήνες
 • ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες: 5 [4 θέσεις για 2 μήνες, 1 θέση για 3 μήνες]

Αιτήσεις: 22/09 – 28/09/2020.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών από Δήμους - Υπουργεία

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ