30.09.20 | 18:11

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωπικό ζητούν Δήμοι - Φορείς του Δημοσίου [Προκηρύξεις]
10.08.20 | 08:36

Προσωπικό ζητούν Δήμοι - Φορείς του Δημοσίου [Προκηρύξεις]

Όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr επιστημονικό και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικό, ζητούν Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, σύμφωνα με δημοσιευμένες Προκηρύξεις. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου»:

- ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος.

Αιτήσεις έως αύριο, Τρίτη 11 Αυγούστου 2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών:

- ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες, 1

- ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου: 8 μήνες, 4

- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις έως 17/08/2020.

 

  • Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

1. Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Ιατρού, PhD), στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας αξιολόγησης φαρμάκων» στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ», διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Αιτήσεις έως 28/08/2020.

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Διοίκηση / Διαχείριση έργων, PhD), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» (με κωδικό MIS 5002135) στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ», διάρκειας τριών (3) μηνών.

Αιτήσεις έως 24/08/2020.

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (ΒΙΟΛΟΓΟΣ) που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είκοσι τριών (23) θέσεων για την ανάθεση έργου:

1. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

3. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

4. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

5. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

6. Απόφοιτος ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού

7. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

8. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

9. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

10. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

11. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

12. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

13. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

14. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

15. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

16. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

17. Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού

18. Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής

19. Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής

20. Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής

21. Απόφοιτος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

22. Απόφοιτος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

23. Απόφοιτος ΔΕ Γραμματέων

Αιτήσεις έως 23/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

| Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ