18.09.20 | 18:54

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωπικό έως και για 12 μήνες προσλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες
05.06.20 | 17:45

Προσωπικό έως και για 12 μήνες προσλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες

Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων αναγκών τους, ανακοίνωσαν ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συγκεκριμένα,

  • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Επαναπροκήρυξη της πλήρωσης δύο (2) θέσεων δικηγόρων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

 

  • Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

 

  • Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Αιτήσεις μέχρι 14/06.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2019-2020, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε).

Αιτήσεις μέχρι 19/06.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού - μουσικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας το Δήμου Τυρνάβου, για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και εργατών από Δήμους και Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ