22.10.20 | 03:49

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων ζητούν 5 Δήμοι [Οι Προκηρύξεις]
20.09.20 | 11:39

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων ζητούν 5 Δήμοι [Οι Προκηρύξεις]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων αναγκών τους, από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι 5 ημερομίσθια κατά το μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Αιτήσεις έως 22/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού, της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ωρομισθίων), δέκα επτά (17) συνολικά ατόμων, για την κάλυψη αναγκών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:

 • ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών - Πιάνου): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών - Πιάνου): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Μπουζουκιού): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πιάνου – Ανώτερων Θεωρητικών): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6 2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Κιθάρας): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 3
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πιάνου – Υποχρεωτικών Θεωρητικών): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Βιολιού): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Βιολοντσέλου): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Τρομπέτας): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Φλάουτου): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Ηλεκτρικής κιθάρας): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Μοντέρνων Κρουστών-Ντραμς): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Παραδοσιακών οργάνων-Κανονάκι): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1
 • ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Ακορντεόν): Από έναρξη της σύμβασης έως 30/6/2021, 1

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.»)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ: 1
 • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 3
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: 2
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ): 2

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων ωρομίσθιας απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

Α) Πτυχίο ή Δίπλωμα:

– Πληροφορικής

– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

– Επιστήμης Υπολογιστών

– Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

– Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

– Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

– Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

– Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

– Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): Οχτώ (8) μήνες, 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οχτώ (8) μήνες, 5

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ