07.07.20 | 15:30

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων προσλαμβάνουν Δήμοι [Προκηρύξεις]
30.05.20 | 09:26

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων προσλαμβάνουν Δήμοι [Προκηρύξεις]

Προς κάλυψη έκτακτων ή εποχικών αναγκών τους, 130 προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν 9 Δήμοι. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ο Δήμος Θηβαίων μετά την 55/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πέντε (5) εργάτες καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Την πρόσληψη προσωπικού εικοσιπέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) μήνα, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ανακοίνωσε ο Δήμος Πετρούπολης.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα έξι (6) εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, ενός (1) οδηγού Αυτοκινήτου κατηγορίας ΔΕ και, ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου κατηγορίας ΔΕ με τετράμηνη απασχόληση για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Αλοννήσου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Με την υπ΄ αριθμ. 74/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΛΗ946ΜΦΟΤ-8ΙΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΙΔΟΧ ειδικότητας Εργατών καθαριότητας ΥΕ 16 για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών, στο πλαίσιο προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού, που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [έως τεσσάρων (4) μηνών], ειδικότερα έως 13/09/2020 του Δήμου Σάμου.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά πέντε (05) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια τεσσάρων (04) μηνών του Δήμου Αίγινας.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Ο Δήμος Βύρωνα προχωράει άμεσα στην πρόσληψη 32 εργατών καθαριότητας, κήπων και φυλάκων παιδικών χαρών, με 2μηνες συμβάσεις, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

- 25 εργάτες καθαριότητας

- 5 εργάτες κήπων

- 2 φύλακες παιδικών χαρών  

Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Βύρωνα, μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Για την επιλογή προσωπικού θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου [ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)] του Δήμου Χαλανδρίου.

Τα έντυπα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02.12.2019

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: protokollo@halandri.gr  από 26/5/2020 έως 4/6/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ