25.09.20 | 23:04

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόστιμο άσκοπης μετακίνησης κατά την περίοδο του κορωνοϊού: Πώς προσβάλλεται;
05.04.20 | 08:41

Πρόστιμο άσκοπης μετακίνησης κατά την περίοδο του κορωνοϊού: Πώς προσβάλλεται;

Με σκοπό τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID – 19 η Κυβέρνηση έχει προβεί στη λήψη μιας σειράς μέτρων, των οποίων η αυστηρότητα ολοένα και κλιμακώνεται. Ένα από τα πλέον αυστηρά μέτρα είναι αυτό του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων, στο οποίο αναμένεται να προστεθεί και χρονικός περιορισμός.

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας φαίνεται ότι έχει πειθαρχήσει περιορίζοντας σημαντικά τις περιττές μετακινήσεις, υπάρχει και μια μερίδα πολιτών που παραβιάζουν την απαγόρευση.

Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση που κάποιος κυκλοφορεί χωρίς να είναι εφοδιασμένος με το απαραίτητο αποδεικτικό μετακίνησης και την ταυτότητά του (ή ένα από τα δύο) κινδυνεύει να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ποσού 150 ευρώ.

Το πρόστιμο αποτελεί μονομερή διοικητική πράξη που παράγει έννομες συνέπειες ανεξάρτητα από την έγκριση ή τη συγκατάθεση του διοικούμενου.

Η βεβαίωση του προστίμου στον παραβάτη – διοικούμενο εξυπηρετεί άμεσα δημόσιο σκοπό και επιβάλλεται από διοικητικό όργανο.

Πώς μπορεί όμως ο παραβάτης να αντιδράσει αν θεωρεί ότι αδίκως του επιβλήθηκε το πρόστιμο της άσκοπης μετακίνησης;

Ο διοικούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης επιβολής του προστίμου εντός τριών ημερών από την επιβολή του.

Για την προσήκουσα άσκηση της ένστασης θα πρέπει να απευθυνθεί στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία, η οποία αναγράφεται στο σώμα της διοικητικής πράξης, δηλαδή του προστίμου.

Η ένσταση κατατίθεται ενώπιον του Διοικητή Υπηρεσίας, είτε δια ζώσης κατόπιν ραντεβού, είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά, δηλαδή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail).

Η απόρριψη της ένστασης προσβάλλεται περαιτέρω ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ