13.08.20 | 05:28

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

Προσπάθεια «θωράκισης» του όρους Αιγάλεω από την παράνομη υλοτομία
22.11.13 | 07:38

Προσπάθεια θωράκισης του όρους Αιγάλεω από την παράνομη υλοτομία

Με συντονισμένες ενέργειες ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.) και οι Δήμοι - μέλη του επαναλαμβάνουν πρωτοβουλία θωράκισης του δασικού πλούτου του Όρος Αιγάλεω από την παράνομη υλοτομία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη αποτροπής του φαινομένου,

2. τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα του δασικού οικοσυστήματος,

3. την εμπειρία της αντίστοιχης δράσης του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. την περίοδο από το Νοέμβριο του έτους 2012 έως το Μάρτιο του 2013 και

4. την ανάγκη επανάληψης υλοποίησης παρεμβάσεων για την θωράκιση του δασικού πλούτου

προχώρησε στην θέσπιση κανονιστικού πλαισίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, κήρυξε με απόφασή του, την έναρξη περιόδου εφαρμογής σχεδίου δράσης για την αποτροπή της παράνομης υλοτομίας στο όρος Αιγάλεω.

Ο κύκλος εργασιών ξεκίνησε την 15η Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει έως και την 31η Μαρτίου 2014. Κατά το διάστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί τμήμα της ομάδας πυρασφάλειας, που επιχειρούσε κατά την ξηροθερμική περίοδο, με την ταυτόχρονη πρόσληψη μικρού αριθμού εποχικού προσωπικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή και με δεδομένο το γεγονός ότι, ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. αναλαμβάνει το κόστος σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου, ζητήθηκε ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθεί για τον σκoπό αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ