19.04.21 | 00:05

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ - Οι θέσεις ανά Δήμο
10.04.18 | 12:36

Πρόσληψη συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ - Οι θέσεις ανά Δήμο

Έγκριση σύναψης τριακοσίων πενήντα έξι (356) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένες Σχολές) σε ΝΠΙΔ Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. [Επισυνάπτεται]

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ