17.02.20 | 06:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων σε Νομικά Πρόσωπα Δήμων - Οι ΟΤΑ - Οι θέσεις
16.09.19 | 09:46

Πρόσληψη συμβασιούχων σε Νομικά Πρόσωπα Δήμων - Οι ΟΤΑ - Οι θέσεις

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, εκρίνεται η σύναψη σαράντα τεσσάρων (44) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ