01.03.21 | 22:05

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους και Περιφέρειες
18.01.21 | 11:47

Πρόσληψη συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους και Περιφέρειες

Μετά τις 406 θέσεις εργασίας της Περιφέρειας Αττικής [ΕΔΩ] που παρουσίασε το epoli.gr νέες θέσεις με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Δήμων και Περιφερειών. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Τα προσόντα διορισμού

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής.
  • Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.
  • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων

Αιτήσεις: 18/01 – και 20/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την Πράξης:

  • ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι δώδεκα (12) µήνες µε ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράµµατος, 2 άτομα
  • ΠΕ Ψυχολόγων: Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι δώδεκα (12) µήνες µε ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράµµατος, 2

Αιτήσεις έως 25/01/2021.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021:

  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021, 1 άτομο
  • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021, 1
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021, 3

Αιτήσεις: 19/01/2021 ώρα 00:01 π.μ. - έως 21/01/2021 ώρα 23:59 μ.μ.

 

Διαβάστε επίσης:

Θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Δημοσιεύεται η Προκήρυξη

Πρόσληψη 406 συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από την Περιφέρεια Αττικής

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ