11.08.20 | 09:26

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη 164 συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους [Προκηρύξεις]
11.07.20 | 10:51

Πρόσληψη 164 συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους [Προκηρύξεις]

Προς κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους, την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσαν Δήμοι της Χώρας, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σε θέματα διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης έργου.

Αιτήσεις έως Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, και ώρα 14:30 μ.μ.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων.

Αιτήσεις 13/07 - 16/07/2020 και από ώρα 09:00 έως 13:00.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτήσεις 13/07 - 16/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως άλλους δύο (2) μήνες.

Αιτήσεις έως και την Τρίτη 14/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2020, που βρίσκονται στον Δήμο Λαυρεωτικής, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής.

Αιτήσεις 13/07 - 17/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων [ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής], για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση του προγράμματος διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Αιτήσεις ως 19/07/2020 (Μόνο ηλεκτρονικά).

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων [ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών], για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ».

Αιτήσεις 11/07 - 20/07/2020.

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επτά (7) ατόμων.

Αιτήσεις έως και Τετάρτη 15/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού έκτακτου προσωπικού διάρκειας έως 13/09/2020, βάσει της ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’ [ΦΕΚ 64Α/14.03.2020], που θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν τις υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται από την πανδημία του COVID-19.

Αιτήσεις έως 13/07/2020, 13.00 μ.μ.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαϊδαρίου.

Αιτήσεις 11/07 - 20/07/2020 (Μόνο ηλεκτρονικά).

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Χανίων.

Αιτήσεις 13/07 - 22/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αιτήσεις 14/07 - 23/07/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ