25.10.20 | 19:32

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων φυλάκων, εργατών, καθαριστών, επιστημόνων από Εφορείες Αρχαιοτήτων
19.05.20 | 17:36

Πρόσληψη συμβασιούχων φυλάκων, εργατών, καθαριστών, επιστημόνων από Εφορείες Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, προς κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους ανακοίνωσαν, σήμερα, Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα,

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (2 ατόμων ΠΕ, ΤΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του υποέργου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΠΕ Αρχαιολόγου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο υποέργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος υποέργου, ανακοίνωσε η ΕΦΑ Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, θα προβεί στην πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για διάστημα επτά (7) μηνών.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ