04.08.20 | 23:17

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους της Χώρας [Προκηρύξεις]
01.08.20 | 08:45

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους της Χώρας [Προκηρύξεις]

Συνεχίζονται οι Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από Δήμος και Νομικά Πρόσωπα αυτών, προς κάλυψη εποχικών, έκτακτων αναγκών τους, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

  • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη [Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με κατεύθυνση Πολιτικής επιστήμης ή Δημόσιας Διοίκησης], του Συνδέσμου με εμπειρία και γνώση στα θέματα αρμοδιοτήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αιτήσεις 03/08 – 05/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

- ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου Γ΄ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 8 μήνες, 4

- ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (ως συνοδοί απορριμματοφόρων και στον οδοκαθαρισμό): 8 μήνες, 10

Αιτήσεις έως 09/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης], συνολικά ενός (1) ατόμου [Χειριστής Μηχανήματος Έργου ΔΕ], για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Αιτήσεις έως 05/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων [ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών], για την υλοποίηση Πράξης.

Αιτήσεις 05/08 – 14/08/2020.

 

  • Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων [Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων], προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτώ (8) ατόμων χρονικής διάρκειας έως 13/09/2020 διαφόρων ειδικοτήτων:

- ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ: 1

- ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 1

- ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 6

Αιτήσεις έως 07/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου [ΠΕ Διοικητικών] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 13/09/2020 και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αιτήσεις έως 05/08/2020.

 

  • ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων στο πλαίσιο Πράξης:

- ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1

- ΠΕ Ψυχολόγων: 1

- ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1

- ΠΕ Ψυχολόγων: 1

- ΠΕ Οδηγών: 1

Αιτήσεις από σήμερα έως 10/08/2020.

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ