20.05.19 | 05:30

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη 220 συμβασιούχων σε Δήμους [ΠΙΝΑΚΑΣ]
13.06.18 | 14:51

Πρόσληψη 220 συμβασιούχων σε Δήμους [ΠΙΝΑΚΑΣ]

Έγκριση σύναψης διακοσίων είκοσι (220) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Οι ΟΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ