02.06.20 | 21:15

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους - Αναλυτικός πίνακας
04.11.19 | 11:34

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους - Αναλυτικός πίνακας

Την έγκριση σύναψης σαράντα πέντε (45) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, ενέκρινε με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τ. Θεοδωρικάκος.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ