21.02.19 | 12:09

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους
11.07.18 | 10:33

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους

Έγκριση σύναψης δεκαεπτά (17) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεκαοκτώ (18) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με Απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές και δεκαοκτώ (18) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ