19.07.19 | 15:22

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 180 συμβασιούχων από Δήμους [Οι ΟΤΑ - Οι θέσεις]
11.04.19 | 09:51

Πρόσληψη 180 συμβασιούχων από Δήμους [Οι ΟΤΑ - Οι θέσεις]

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλ. Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

 

Οι ΟΤΑ - Ο Φορέας - Οι θέσεις

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ