20.05.19 | 07:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους
05.12.18 | 11:57

Πρόσληψη συμβασιούχων από Δήμους

Έγκριση σύναψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, εγκρίνεται η σύναψη δώδεκα (12) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Επίσης, με δεύτερη απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, εγκρίνεται η σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος στο ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου», για την παροχή υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ