16.07.20 | 17:50

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΡΟΔΟΥ

Πρόσληψη 20 συμβασιούχων από τον Δήμο Ρόδου
23.11.18 | 09:40

Πρόσληψη 20 συμβασιούχων από τον Δήμο Ρόδου

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη, είκοσι (20) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, στο ΝΠΙΔ Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ Δήμου Ρόδου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ