19.09.20 | 22:32

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη 231 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]
02.06.20 | 16:39

Πρόσληψη 231 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]

Πρόσληψη 231 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις με ΟΛΕΣ τις λεπτομέρειες]

Συγκεκριμένα,

 • ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ο Δήμος καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και υδραυλικών έργων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, φυσικών καταστροφών, παράκτιας μηχανικής και γενικότερα τεχνικά θέματα.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς αντιμετώπιση αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρεις (03) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας του Δήμου.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Ότι θα προσλάβει τρία άτομα με ειδικότητα ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός (1) μήνα, προς κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναïού ανακοίνωσε ο Δήμος Ζίτσας.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη με επιλογή δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού - 15 ατόμων - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες, τριάντα εννέα εκπαιδευτικών, ενός Ψυχολόγου, ενός Νοσηλευτή και δύο υπαλλήλων ειδικότητας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά, τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19, στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανακοίνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων χρονικής διάρκειας δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια δύο (02) μηνών.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας συνολικά 14 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Κέντρα Πρόνοιας, ΕΛΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ