21.02.19 | 05:19

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 40 συμβασιούχων σε ΔΕΥΑ της χώρας
11.07.18 | 11:47

Πρόσληψη 40 συμβασιούχων σε ΔΕΥΑ της χώρας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίνεται η σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

Οι προσλήψεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ