01.06.20 | 20:02

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 160 συμβασιούχων ανταποδοτικών υπηρεσιών από Δήμους [Πίνακας]
23.04.19 | 09:41

Πρόσληψη 160 συμβασιούχων ανταποδοτικών υπηρεσιών από Δήμους [Πίνακας]

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη εκατόν εξήντα (160) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

 

Οι προσλήψεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ