09.03.21 | 03:47

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη 406 συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από την Περιφέρεια Αττικής
18.01.21 | 11:22

Πρόσληψη 406 συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από την Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά τετρακοσίων έξι (406) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19, της Περιφέρειας Αττικής, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτεται η Προκήρυξη]

Αιτήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τρίτη, 19-01-2021, στις 12:00.

 

Διαβάστε επίσης:

Πρόσληψη 406 συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από την Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη συμβασιούχων έως και 12 μήνες από Δήμους και Περιφέρειες

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ