28.11.20 | 07:58

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ έως και 8 μήνες από Δήμους [Προκηρύξεις]
28.06.20 | 10:19

Πρόσληψη συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ έως και 8 μήνες από Δήμους [Προκηρύξεις]

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών τους, την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, ανακοίνωσαν με την έκδοση αντίστοιχων Προκηρύξεων [επισυνάπτονται] Δήμοι της Χώρας.

Συγκεκριμένα,

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 138/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο [2] & τεσσάρων [4] μηνών, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ήτοι τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του:

  • ΔΕ Οδηγών της υπηρεσίας καθαριότητας: 2
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας της υπηρεσίας καθαριότητας: 4.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου jcb και γκρέιντερ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/16-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΨΘΩ99-ΦΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [δύο (2) μήνες], συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας:

  • ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας: 1
  • ΥΕ Εργατών/ τριών Γενικών Καθηκόντων: 25.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 κατά αριθμό και ειδικότητα:

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ: 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 2

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [διάρκειας οκτώ (8) και έξι (6) μηνών], συνολικά εννιά (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας για τις ανάγκες Υδροθεραπευτηρίου.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πρόσληψη τριών (3) οδηγών με άδεια κατηγορίας Γ’, εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως άλλους δύο (2) μήνες.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έξι (06) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών:

  • ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων: 5
  • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων: 1

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της Καθαριότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της έναρξης της τουριστικής περιόδου:

  • YE Εργατών Καθαριότητας: 5
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [Εκσκαφέας - Φορτωτής (Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)]: 1
  • ΔΕ Οδηγών: 1.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων από Φορείς του Δημοσίου

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ