20.10.20 | 20:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη πτυχιούχων και λοιπού προσωπικού από Δήμους, Δημόσιο, ΔΕΗ
17.09.20 | 08:07

Πρόσληψη πτυχιούχων και λοιπού προσωπικού από Δήμους, Δημόσιο, ΔΕΗ

Προκηρύξεις που ξεκινούν σήμερα, αύριο κι αυτές που «τρέχουν» παρουσιάζει το epoli.gr.

Πρόκειται για προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και πολλών ειδικοτήτων, που θα απασχοληθεί σε Δήμους, Νομικά Πρόσωπα αυτών, τη ΔΕΗ και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ και ανάθεσης έργου.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις),

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ¨Άθλησης για Όλους¨ περιόδου 2020 – 2021:

 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ): 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ): 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ): 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ): 1

Αιτήσεις: 17/09 – 28/09/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ Οικονομικού: 1, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγου: 1, 8 μήνες

Αιτήσεις: 18/09 έως και 28/09/2020.

 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: 8 μήνες

Αιτήσεις: 17/09 – 28/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι . ΡΕΝΤΗ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ.

Αιτήσεις έως 24/09/2020.

 

ΔΕΗ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υδροηλεκτρικού Σταθμού:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών: 8 μήνες, 3

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Τομέα
 • Διδακτορικό δίπλωμα

Αιτήσεις έως 02/10/2020.

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών:

 • Γεωλόγων ή Φυσικών ή Μαθηματικών ή Πολιτικού Μηχανικού κατόχων διδακτορικού τίτλου

Αιτήσεις έως 02/10/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Ιωαννίνων, Λάρισας και Καλαμπάκας:

 • ΔΕ Φυλάκων: 9 μήνες, 3
 • ΔΕ Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος – Τυροκόμος: 9 μήνες, 1
 • ΔΕ Φυλάκων: 9 μήνες, 4
 • ΔΕ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ): 9 μήνες, 1
 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8 μήνες, 2
 • ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ: 8 μήνες, 1
 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις έως και 24/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών έργου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία: Μία (1) θέση
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλωτικές και οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια αρχαιολογικών έργων: Δύο (2) θέσεις
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές και οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια αρχαιολογικών έργων: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 17/09 – 23/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού [ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα 7 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου.

Αιτήσεις: 17/09 – 21/09/2020.

2. Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για την ειδικότητα του ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις: 17/09 – 23/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόσληψη ενός εξειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν τις 31/12/2020:

 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτού ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες: 1, 2 μήνες

Αιτήσεις: 17/09 – 23/09/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επιλογή ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή – μέλους Ομάδας Έργου Πράξης:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Λογιστικής

Αιτήσεις έως και 30/09/2020.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία θέση «Τεχνικού Πληροφορικής/Διαχειριστή Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων».

Αιτήσεις έως 30/09/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι . ΡΕΝΤΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ