11.07.20 | 17:09

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 174 προσωρινών αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης [Oνόματα]
13.01.20 | 19:57

Πρόσληψη 174 προσωρινών αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης [Oνόματα]

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται:

α) 174 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ) με τα ονόματα

 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ