14.06.21 | 05:29

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσληψη πολυάριθμων συμβασιούχων (πολλών ειδικοτήτων) από Δήμους [Προκηρύξεις]
27.12.20 | 11:19

Πρόσληψη πολυάριθμων συμβασιούχων (πολλών ειδικοτήτων) από Δήμους [Προκηρύξεις]

Φύλακες, καθαριστές, τεχνικούς, τεχνίτες, εκπαιδευτικούς και άλλες πολλές ειδικότητες ζητούν Δήμοι, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]: 8 μήνες, 4 άτομα
  • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ: 8 μήνες, 5
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 8 μήνες, 12.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Πρόσληψη πενήντα εννέα (59) ατόμων (οδηγούς απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες καθαριότητας κ.ά.) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ζητά ο Δήμος Διονύσου.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Πλήρωση δέκα (10) θέσεων ως έκτακτου προσωπικού για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοινώνει ο Δήμος Κιλκίς.

Οι συμβάσεις εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα ολοκληρωθούν στις 31.1.2021 ενώ το αντικείμενό τους αφορά την εκκαθάριση των δηλώσεων επιφάνειας και υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

- να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

- να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων

- να είναι δημότες του Δήμου Κιλκίς.

Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν σχετική εμπειρία – προϋπηρεσία στην εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών προς Δήμους.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση( www.e-kilkis.gr) ακολουθώντας την διαδρομή Ενημέρωση Πολιτών > Προκηρύξεις – Διακηρύξεις > Έκτακτες Προσλήψεις για ΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στη συνέχεια θα «σκανάρουν» σε μορφή pdf όπως και τα υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά σε μορφή pdf, και να τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2minaTAP@dhmoskilkis.gr"> 2minaTAP@dhmoskilkis.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας 23413 52 165 – 164 – 167 – 120, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Αιτήσεις στις τρεις (3) πρώτες Προκηρύξεις έως 28/12/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ωρών ημερησίως) συνολικά επτά (7) ατόμων στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»:

  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ Φυσικής Αγωγής: Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 2 άτομα
  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΠΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης: Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 1
  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό - ΠΕ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Φιλοσοφίας: Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 1
  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό - ΠΕ Φυσικής με Κατεύθυνση «Ενέργεια και Περιβάλλον»: Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 1
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – ΠΕ Εικαστικών: Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 1
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – ΠΕ Μουσικών Σπουδών και εν ελλείψει ΤΕ: Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 1

Αιτήσεις έως 04/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ