25.10.20 | 18:30

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη επιστημόνων και λοιπών ειδικοτήτων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας
27.04.20 | 16:34

Πρόσληψη επιστημόνων και λοιπών ειδικοτήτων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων προκηρύσσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας.

Το χρονικό διάστημα εργασίας είναι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ακρόπολης και τμήματος του Νότιου Πλατώματος Ελληνιστικής πόλης Πετρών Αμυνταίου».

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ