14.08.20 | 07:54

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για 6 μήνες από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
12.07.20 | 11:14

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για 6 μήνες από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για,

Πέντε (5) συμβούλους της κεντρικής ομάδας υποστήριξης – σύμβουλοι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν μία από τις ειδικότητες Μηχανικού, Περιβαλλοντολόγου, Οικονομολόγου ή Λογιστή, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χημικού, Φυσικού, Μαθηματικού, Βιολόγου, Γεωλόγου.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης έξι (6) μήνες.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ