13.08.20 | 08:16

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου
31.07.20 | 16:44

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού σε Φορείς του Δημοσίου

Σε συνέχεια των καθημερινών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων, Προσκλήσεων, το epoli.gr παρουσιάζει σήμερα ευκαιρίες εργασίας (με σχέσεις εργασίας ΙΔΟΧ και συμβάσεων έργων) σε Φορείς του Δημοσίου. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Ανάθεση σε ένα (1) άτομο [Χημικός ή Επιστήμης Υλικών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ)], με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 27/02/2023 (ημερομηνία λήξης Έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 32.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

2. Ανάθεση σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 04/06/2021, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), στα πλαίσια Έργου.

3. Ανάθεση σε ένα (1) άτομο [Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια με αντικείμενο σχετικό με τη Φυσική ή/και Τεχνολογία των Υλικών] με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις έως 06/02/2021 ημερομηνία λήξης Έργου και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.400 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Αιτήσεις (και στις τρεις Προσκλήσεις) έως 17/08/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Διαχειριστής έργου (Project Manager)], που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 17/08/2020, 13:00.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών Υποέργου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1) θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: Μία (1) θέση.

Αιτήσεις: 31/07 – 13/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα έως και πέντε [5] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων 2
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων Προϊστορικών Κλασικών χρόνων: 1
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες: 12.

Αιτήσεις: 31/07 – 06/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [πέντε (5) μήνες] για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών:

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων.

Αιτήσεις: 31/07 – 06/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη τριών (3) ειδικευμένων εργατών ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υποέργου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις: 31/07 – 13/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπόν ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Δύο (2) θέσεις
 • ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Τέσσερις (4) θέσεις.

Αιτήσεις: 31/07 – 06/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β (με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες): Μία θέση
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης μνημείων): Δύο θέσεις.

Αιτήσεις: 31/07 – 06/08/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών και ξύλινων στοιχείων των όψεων στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων»:

 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία: Τέσσερις (4) θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία Τέσσερις (4) θέσεις.

Αιτήσεις: 31/07 – 06/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαράζ προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους από σήμερα - Οι Προκηρύξεις που έρχονται

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ