03.06.20 | 03:06

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατικού προσωπικού από Δήμους [Προκηρύξεις]
17.05.20 | 09:30

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατικού προσωπικού από Δήμους [Προκηρύξεις]

Την πρόσληψη συμβασιούχων για κάλυψη αναγκών τους, ανακοίνωσαν Δήμοι.

Συγκεκριμένα,

  • ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων - ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων - ΥΕ Φύλακες Πυρασφάλειας - για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Πληροφορικής, από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια εκτελούμενου προγράμματος (31-12-2020), ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ