01.06.20 | 18:50

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 411 8μηνιτων από Δήμους [Οι Δήμοι - Οι θέσεις]
23.04.19 | 13:32

Πρόσληψη 411 8μηνιτων από Δήμους [Οι Δήμοι - Οι θέσεις]

Μετά την απόφαση έγκρισης 160 συμβάσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ OTA, νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνει τη σύναψη τετρακοσίων έντεκα (411) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

 

Οι ΟΤΑ - Οι θέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ