27.09.20 | 06:47

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόσληψη 4μηνιτων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
14.04.20 | 09:06

Πρόσληψη 4μηνιτων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την πρόσληψη δεκαεννέα ατόμων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού - COVID-19, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ