18.01.21 | 10:31

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσληψη 1.125 συμβασιούχων από Δήμους [Πίνακας με τους ΟΤΑ και τις θέσεις]
04.04.19 | 15:30

Πρόσληψη 1.125 συμβασιούχων από Δήμους [Πίνακας με τους ΟΤΑ και τις θέσεις]

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Δήμους.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

Οι Δήμοι - Οι θέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ