25.09.20 | 03:55

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις χωρίς τυπικά προσόντα και πτυχιούχων από Δήμους [Οι Προκηρύξεις]
02.08.20 | 10:36

Προσλήψεις χωρίς τυπικά προσόντα και πτυχιούχων από Δήμους [Οι Προκηρύξεις]

To epoli.gr συνεχίζοντας καθημερινά τη δημοσίευση προκηρύξεων του Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών, σήμερα παρουσιάζει ευκαιρίες εργασίας έως και έναν χρόνο σε Δήμους και Ν.Π. αυτών.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω” στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της  Κοινωνικής Συνοχής»:

 • ΠΕ Ψυχολόγων: 1
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων: 1
 • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 2.

Αιτήσεις: 06/08 – 17/08/2020.

 

ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [οκτώ (8) μήνες], συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών παροχής υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους:

 • ΤΕ Νοσηλευτών/τριων: 1
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριων: 3
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: 10.

Αιτήσεις έως 05/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»:

 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (ένας συντονιστής): 2
 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής/τρια: 2
 • ΠΕ Ιατρός: 1
 • ΠΕ/ΤΕ Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης: 1
 • ΠΕ Εργασιακός Σύμβουλος: 2
 • Υπάλληλος Βοηθητικού Προσωπικού ή Καθαριότητας: 4.

Αιτήσεις: 03/08 – 12/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) μήνα, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19:

 • ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών: 1
 • ΔΕ Οδηγών (Γ’ ή C’ κατηγορίας): 2
 • ΤΕ Νοσηλευτών (εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών): 1.

Αιτήσεις: 03/08 – 07/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με την ειδικότητα ΠΕ 3 Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Αιτήσεις έως 07/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου:

 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 4 ΜΗΝΕΣ, 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Γ' (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 4 ΜΗΝΕΣ, 4
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 4 ΜΗΝΕΣ, 5.

Αιτήσεις έως 05/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων:

1. ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου: 2, 2 μήνες

2. ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου: 1, 2 μήνες

3. ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών): 1, 2 μήνες.

Αιτήσεις έως 03/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο, για την υλοποίηση του έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου.

Αιτήσεις έως 10/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, δέκα τριών (13) ατόμων [YE Συνοδών απορριμματοφόρων] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Αιτήσεις έως 10/08/2020.

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ