21.01.21 | 16:52

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων με και χωρίς τυπικά προσόντα έως και 12 μήνες από Δήμους, Υπουργεία
09.01.21 | 09:27

Προσλήψεις συμβασιούχων με και χωρίς τυπικά προσόντα έως και 12 μήνες από Δήμους, Υπουργεία

Το πρωί του Σαββάτου, το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις Δήμων και Νομικών Προσώπων Υπουργείων, πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, με και χωρίς τυπικά προσόντα. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας από 11/1/2021 μέχρι και 5/7/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 20 άτομα
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 4 άτομα.

Αιτήσεις έως και 11/01/2021 και ώρα 13.00 μ.μ.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΔΟΠΑΡ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν θα ξεπερνά τις 5/7/2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 2 άτομα.
 • ΥΕ εργατών Καθαριότητας: 2 άτομα.
 • ΠΕ Διοικητικού: 1 άτομο.

Αιτήσεις έως και 13/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους (30/06/2021), προς κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων:

 • ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων.

Αιτήσεις: 11/01 – 13/01/2021.

 

ΕΚΕΦΕ

1. Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη έργου:

 • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Οικονομικών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική.
 • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
 • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική.
 • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής.
 • Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική/ τηλεπικοινωνίες.

2. Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη έργου:

 • Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονιικού συνεργάτη ερευνητή (Χημικό ή Χημικό Μηχανικό) που θα ασχοληθεί με χαρακτηρισμό/μελέτη ιδιοτήτων επικαλύψεων καθώς και συντονισμό και εκτέλεση πειραματικών διεργασιών για μελέτη φαινομένων συμπύκνωσης. Μέρος της απασχόλησης θα περιλαμβάνει συγγραφή παραδοτέων έργο.
 • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Φυσικού, κατόχου διδακτορικού τίτλου εξειδίκευσης, που θα απασχοληθεί με τη ανάλυση φαινομένων διαβροχής και συμπύκνωσης σε δομημένες υπερυδρόφοβες επιφάνειες στην μικροκλίμακα.

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις έως 22/01/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία.

Αιτήσεις: 09/01 – 13/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΔΟΠΑΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ