20.04.21 | 01:13

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων έως 3 χρόνια από Δήμους, “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο
01.04.21 | 09:40

Προσλήψεις συμβασιούχων έως 3 χρόνια από Δήμους, στενό και ευρύτερο Δημόσιο

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων σε Προκηρύξεις Δήμων και του «στενού» και «ευρύτερου» Δημοσίου, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα:

 • ΤΕ Επισκέπτης Υγείας: Έως 12 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Φυσικοθεραπευτής:  Έως 12 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός: Έως 12 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 02/04 - 12/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας: Οκτώ (8) μήνες, 8 άτομα

Αιτήσεις: 01/04 - 10/04/2021.

 

ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Πλήρωση τριών (03) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τριών ετών:

 • ΠΕ Γενικού Διευθυντή Διοικητικού Οικονομικού: 1 άτομο
 • ΠΕ Διευθυντή Προμηθειών: 1 άτομο
 • ΠΕ Διευθυντή Ναυτιλιακών Πιστοποιήσεων: 1 άτομο

Αιτήσεις έως 01/04/2021.

 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 3 άτομα
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2

Αιτήσεις: 03/04 - 12/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 4 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο

Αιτήσεις: 02/04 - 12/04/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ