14.06.21 | 06:32

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ, “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο
06.06.21 | 10:53

Προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ, στενό και ευρύτερο Δημόσιο

Προκηρύξεις Δήμων, Νομικών Προσώπων αυτών, Νοσοκομείου, Εταιρειών του «στενού» και «ευρύτερου» Δημοσίου, διαφόρων ειδικοτήτων, κλάδων και κατηγοριών, παρουσιάζει το πρωί της Κυριακής το epoli.gr.

Συγκεκριμένα [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2021 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Αιτήσεις: Έως 12/06/21.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μήνες):

ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας / Πυροπροστασίας με άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας

Αιτήσεις: Έως 10/06, ώρα 15:00.

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί:

 • Περιβαλλοντολόγος Π.Ε.

Αιτήσεις: Έως 14/06, ώρα 16:00.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για (1) μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Επικοινωνίας και ΜΜΕ, των Πολιτισμικών Σπουδών, της Πολιτιστικής Διαχείρησης ή σε άλλο συναφές αντικείμενο

- Γνώση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και αντίστοιχη εμπειρία συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων

- Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

- Άριστη γνώση της Αγγλικής

Αιτήσεις: Έως 16/06/2021.

 

ΙΙΒΕΑΑ

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση προγράμματος:

 • Μία (1) θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη - υποψήφιου διδάκτορα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιοϊατρική

- Εμπειρία στην επεξεργασία ανθρώπινων δειγμάτων αίματος, σε πειραματικά ζωικά μοντέλα ασθενειών και σε βασικές μοριακές και κυτταρικές τεχνικές όπως απομόνωση DNA/RNA/πρωτεϊνών, PCR, RTqPCR, Western Blot, κυτταροκαλλιέργειες, κυτταρομετρία ροής, ανοσοφθορισμός-μικροσκόπιο φθορισμού, απομόνωση και χαρακτηρισμός ερυθρού μυελού των οστών

- Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με posters/ προφορικές ανακοινώσεις • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Αιτήσεις: Έως 15/06/2021.

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ιατροί συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ για δώδεκα (12) μήνες με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους:

 • ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 2 θέσεις
 • ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: 2
 • ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, Μ.Α.: 1
 • ΙΑΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Α.:  1

Αιτήσεις: Έως 10/06, ώρα 14:00.

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΙΙΒΕΑΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ