08.03.21 | 11:23

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]
22.01.21 | 10:00

Προσλήψεις συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από Δήμους [Προκηρύξεις]

Οδηγοί, εργάτες, τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, κοινωνικοί λειτουργοί και πολλές άλλες ειδικότητες, σε προκηρύξεις Δήμων, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 5/7/2021 συνολικά εννέα (9) ατόμων και ειδικότερα:

 • Τριών (03) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών
 • Έξι (06) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Αιτήσεις έως και 22/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Άμεση πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη και οκτάμηνη και σε κάθε περίπτωση (όχι μετά την 5η Ιουλίου του 2021) σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντιστοίχως, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (covid-19), για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφικών σταθμών:

 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 6 άτομα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 2, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας των τεσσάρων (4) μηνών
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 2, από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μηνών και σε κάθε περίπτωση (όχι μετά την 5η Ιουλίου του 2021

Αιτήσεις έως 25/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 8 µήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Υδραυλικών: 8 µήνες, 1
 • ΥΕ Εργατών/–τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρου): 8 µήνες, 2

Αιτήσεις έως 02/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 1 άτομο
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1

Αιτήσεις έως και 25/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ /Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ: Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021, 5 άτομα
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021, 12
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021, 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΑΦΗΣ/ΕΚΤΑΦΗΣ): Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021, 2
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΣΑΡΩΘΡΟΥ): Από ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07- 2021, 1
 • ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Τέσσερις (4) μήνες, 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Τέσσερις (4) μήνες, 8
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Τέσσερις (4) μήνες, 2
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Τέσσερις (4) μήνες, 2
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Τέσσερις (4) μήνες, 1
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Τέσσερις (4) μήνες, 5

Αιτήσεις: 22/01 – 26/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
∆ΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ